Stefan Löfven tillstår att Sverigedemokraterna hade rätt från början

Ronie Berggren om varför man i en tid av omvärdering av den storskaliga invandringen inte bör glömma eller trolla bort det parti som redan från början försökte agera visselblåsare, Sverigedemokraterna. ——- Statsminister Stefan Löfven, som 2015 pratade om att hans Europa inte byggde murar och anordnade ett statligt väckelsemöte för massinvandring under konferensen ”Sverige tillsammans”, […]

Continue Reading

Svenska IS-anslutna kan komma hem, men till ett Guantanamofängelse

Ronie Berggren påminner om varför ett svenskt Guantanamofängelse fortfarande behövs. ————— I en artikel i Expressen den 24 juni skriver Karin Selåker Hangasmaa om det humanitära krisförhållandet i al-Hol-lägret för tillfångatagna IS-anslutna i Syrien där ett tjugotal kvinnor och ett dussintal män från Sverige och 57 barn sitter förvarade. En rapport från The Soufan Center […]

Continue Reading

Europadagen påminner om Europas splittring

Ronie Berggren reflekterar över Europadagen den 9 maj. En dag som till ytan firar enhet och fred men i själva verket symboliserar en allvarlig ideologisk splittring, en brytning med efterkrigstidens anglofiering av Europa. ———— Idag är det 70 år sedan den franske kristdemokraten Robert Schuman presenterade sin deklaration om en kol- och stålunion mellan Frankrike […]

Continue Reading

Atlantic Conservative Alliance – Sveriges första konservativa tankesmedja

Ronie Berggren om sitt projekt Atlantic Conservative Alliance, Sveriges första USA-inspirerade konservativa tankesmedja som startades 2004 och idag är mer känt som Amerikanska nyhetsanalyser. (Uppdaterad 2020-06-07) ———- 2004 grundade jag The Atlantic Conservative Alliance (ACA) – Sveriges första tankesmedja med utgångspunkt i amerikansk konservatism. Den konservatism som inspirerat mig sedan början av min studenttid i […]

Continue Reading

Hög tid att låsa in Kina på samma sätt som vi låste in Sovjet

Ronie Berggren om varför det är hög tid för världen att sluta sig samman mot den kinesiska kommunistregimen. ——- 1946 så skrev den Moskva-stationerade amerikanske diplomaten George F. Kennan ett brev hem till USA där han förklarade att Stalins paranoida världsbild, rationaliserad genom dennes marxist-leninistiska paradigm, gjorde att USA behövde verka för att kraftigt begränsa […]

Continue Reading

Äkta polemik motverkar destruktiv polarisering

Ronie Berggren om varför tolerans för öppna debatter och även hård polemik motverkar destruktiv och på sikt farlig polarisering. ——– Polemik är att strida med ord om skilda uppfattningar. Debatter, partier och medborgare emellan är demokratins livskraft. I vår tid debatteras det över alla gränser, inte bara i parlamentssalar och på ledarsidor utan även på […]

Continue Reading

Världen efter Corona bör lära av brittisk och amerikansk nationalism

Ronie Berggren om vad de nationalistiska rörelserna som kommer att få uppgång efter Corona-krisen kan lära av brittisk och amerikansk nationalism. ——- Första världskriget, andra världskriget och attacken mot USA den 11 september 2001 delade tillvaron i ett före och ett efter. Corona-krisen är likadan. Det fanns en värld före coronan och diskussionen om världen […]

Continue Reading

Trump och varför amerikanska fact-checkers är bättre än de svenska

Ronie Berggren skriver med USA:s president Donald Trump som exempel, om att fakta-kontrollera falska nyheter. I USA görs det oftare utifrån ett förutsättningslöst sanningssökande, medan det i svensk media mest används som ett otrovärdigt slagträ mot en president man inte gillar. ———– Att korrigera falska nyheter har blivit en inne-grej bland mainstreammedia. Amerikansk media är […]

Continue Reading

Islamismen i Afrika och en kardinals varning till Europa

Ronie Berggren redogör den katolske kardinalen Robert Sarahs varning till Europa: De dåliga frukterna av Europas sekulära rotlöshet banar väg för islamism. ———- Våldsam islamism sveper i vår tid fram över Afrika. Främst över västra Afrika som har en lång historia av jihadrörelser. I Nigeria halshöggs den kristne pastorn Pastor Lawan Andimi den 20 januari […]

Continue Reading