Anti-islamism, inte muslimhat

Ronie Berggren om Regeringens uppdrag till Brottsförebyggande rådet att studera islamofobiska hatbrott och den viktiga skillnaden mellan att hata personer med muslimsk tro och att kritisera en auktoritär religiös ideologi.

———-

En rad tidningar skriver idag, onsdagen den 16 oktober 2019, om hur regeringen imorgon ämnar ge Brottsförebyggande rådet (Brå) uppdraget att studera islamofobi. En studie som ska vara färdigställd senast den 31 mars 2021. ’

– Vi behöver öka kunskapen om islamofobiska hatbrott så att vi vet mer om vad vi behöver sätta in för åtgärder för att bekämpa hatbrotten framöver. Muslimer vittnar om ett hårdare samhällsklimat de senaste åren, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) till Aftonbladet.
 
Ett av Europas stora misstag är att ständigt sammanblanda muslimer med islam.
 
Breivik och dennes gelikar, som riktar våld mot muslimer sammanblandar, och utnyttjar legitim islamkritik för att illegitimt legitimera våld.
 
Vänstern som vill skydda muslimer från nyss nämnda, gör samma sak. De säger att de vill skydda från islamofobi men skyddar i själva verket ofta islamismens totalitarism.
 
Vi som kallar oss konservativa måste ha en helt annan approach:
 
Kommunister och nazister som slåss på gatan ska båda givetvis skyddas från varandra. Utan att vi för den sakens skull anammar någonderas ideologi. Det är ganska självklart.
 
Det som borde vara lika självklart är att samma sak bör gälla islam.
 
Självklart ska muslimer skyddas och behandlas lika anständigt som alla andra, så länge de inte begår brott.
 
Men islam bör inte skyddas. Islam bör granskas. Och i de fall islam för den enskilde innebär tro på ideal som går stick i stäv med den kristna, västerländska världens värderingar och lagar – något svenska IS-krigare, salafi-imamer och islamiskt hedersförtryck bortom alla rimliga tvivel bevisat kan vara fallet – så bör trosföreställningarna som ligger till grund för den konflikten givetvis också kritiseras och om nödvändigt motverkas politiskt.
 
Vi konservativa förespråkar kärlek till alla människor – men total kompromisslöshet mot totalitära idéer.

I en värld av obalans och sammanblandningar vore det därför välkommet om regeringen i sina instruktioner till BRÅ tydligt förmedlade att förmågan att göra dessa distinktioner är en grundläggande medborgarfärdighet som de framtida läsarna av rapporten förväntas besitta.

Det för att rapporten inte ska kunna utnyttjas för att skydda totalitarism och kväsa de röster som kritiserar sådant.

Det vore nämligen lika allvarligt som det otäcka hatet och våldet mot muslimer.

Detta är vad jag hoppas att Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och Statsminister Stefan Löfven förmedlar till BRÅ imorgon.

Ronie Berggren

You may also like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *