Islamismen i Afrika och en kardinals varning till Europa

Ronie Berggren redogör den katolske kardinalen Robert Sarahs varning till Europa: De dåliga frukterna av Europas sekulära rotlöshet banar väg för islamism.

———-

Våldsam islamism sveper i vår tid fram över Afrika. Främst över västra Afrika som har en lång historia av jihadrörelser. I Nigeria halshöggs den kristne pastorn Pastor Lawan Andimi den 20 januari av islamistgruppen Boko Haram . I Burkina Faso utförs regelbundna terrordåd mot kristna.

Men även sydöstra Afrika har drabbats. I Mozambique har sedan 2017 700 människor dödats av jihadister, där den lokala jihadgruppen Ahlu Sunnah Wal Jammah bär stor del av ansvaret och 100 000 befinner sig på flykt. I norra Mozambique har ett mindre kalifat bildats av de slag man kunde se på lokala platser i Mellanöstern under Al Qaida, innan Islamiska staten tog över stora områden.

Men den här texten handlar inte om jihadismen i Afrika, där den har långa historiska rötter – utan om Afrikas varning till Europa, där jihadism och islamism just börjat rota sig av på grund av Europas egen rotlöshet.

Den katolske kardinalen Robert Sarah släppte i höstas boken ”The Day Is Now Far Spent” där han ingående skriver om Europa, trots att han själv kommer från Franska Guinea i Västafrika. Europa, förklarar han, har nämligen bringat världen civilisation och evangelium. Han själv är en produkt av europeisk missionshistoria.

Men dagens Europa hotas från två håll. Dels från radikal sekularism och därtill från det som hans eget hemland under lång tid bevittnat på nära håll, radikal islam.

I Europa är framväxten av båda dessa saker en konsekvens av att européer glömt och slarvat bort sin identitet, sitt kristna arv.

För sitt resonemang tar kardinal Robert Sarah avstamp i tidigare påve Benedictus XVI, som 2005 skrev boken ”Europe today and tomorrow”, i vilken denne skriver:

”We notice a self-hatred in the Western world that is strange and that can be considered pathological; yes, the West is making a praiseworthy attempt to be completely open to understanding foreign values, but it no longer loves itself … in order to survive, Europe needs a new … acceptance of itself … multiculturalism cannot exist without shared constants, without points of reference based on one’s own values.”

Kardinal Robert Sarah kommenterar och konstaterar att Europa förlorat sina judeo-kristna rötter. Dels på grund av en sekularisering där pengar och makt prioriteras före värderingar, vilket får materialismens alla avarter som påföljd. Kristendom kan också ha avarter, men de sekulära avarterna är farligare, konstaterar Robert Sarah.

Europa plågas av psykisk ohälsa och höga antal självmord, vilket är mycket mindre utbrett i Afrika och icke-existerande i de afrikanska bysamhällena, där man inte lever som enskilda individer i ensamhet utan i gemenskaper där man ser sig själva som en del av skapelsen och en del av den kollektiva gemenskapen. Därför bär man varandra på ett helt annat sätt. En persons lidande är allas lidande. I stammarna marginaliseras ingen, alla bär varandra och lycka sitter inte i pengar utan i gemenskapen. Även de fattiga är lyckliga.

Så är inte fallet i ett Europa där sekularism och hyperindividualism i kombination med liberal frihet utan personlig förankring i det heliga skapar ensamhet. Detta har förvanskat västvärldens frihetsbegrepp. Sann frihet är intimt sammankopplad med sanning, konstaterar Robert Sarah. Han citerar de ryska Gulaglägrens viktigaste vittne, Aleksandr Solzhenitsyn som konstaterar att frihet blivit ett urvattnat begrepp i Västvärlden. I Väst handlar frihet inte längre om heroism och ideal och att vara fri till både kropp och själ. I Väst har frihet kommit att handla om lättja, om rätten att vara slav – inte fri – från sina passioner och begär, nycker, impulser och egoism. Denna form av frihet, som separerat sig själv från den kristna synen på frihet – frihet från synd, har banat väg för ensamhet och lättja. Egenskaper som när de blir kollektiva är svaga samhällsbärare.

Massinvandringen till Europa är felriktad

Vilket för över diskussionen till Europas massinvandring och det hot som denna innebär. Massinvandringen till Europa har ekonomiska och ideologiska orsaker och tar inte de viktiga kulturskillnaderna och värderingarna i akt, menar Robert Sarah. Europas multikulturella massinvandring är en förfelad förståelse av kristen medmänsklighet. Han skriver:

”The European multiculturalist enterprise exploits an ideal of universal charity that is misunderstood. Charity is not a denial of self. It consists of offering to the other the best that one has and what one is. Now the best thing that Europe has to offer to the world is its identity, its civilization, which is profoundly imbued with Christianity. But what has it offered to the Muslim newcomers except irreligion and barbaric consumerism? How can anyone be surprised when the latter take refuge in Islamist fundamentalism?”

Han fortsätter i ett annat stycke:

”Two kinds of barbarism are confronting each other: a materialist barbarism and another Islamist one. I fear that the second one will have the last word.”

Med faran från islamismen i åtanke borde Europa vara tydlig med vilka kriterier man ställer på dem som vill leva i Europa. Men istället skäms man över sin egen kristna identitet, vilket bara väcker förakt hos dem som kommer till Europa där man istället möter en inhemsk befolkning som inte tror på sig själva. I en intervju med den franska publikationen Valeurs Actuelles är Robert Sarah ännu tydligare:

All migrants who arrive in Europe are penniless, without work, without dignity…This is what the Church wants? … If the West continues in this fatal way, there is a great risk that, due to a lack of birth, it will disappear, invaded by foreigners, just as Rome has been invaded by barbarians.

My country is predominantly Muslim. I think I know what reality I’m talking about.

Kardinal Robert Sarah konstaterar vidare att ingen civilisation har löfte om att bestå för evigt och att kristnas uppgift är att leva i den kristna tron. Därigenom kan också civilisationen bäras upp ytterligare en tid. Men han fastslår likväl att Europas fall vore en tragedi. Inte bara för Europa utan för hela världen som blivit upplyst av det europeiska ljuset, och han säger i intervjun med den franska tidningen:

”If Europe disappears, and with it the invaluable values of the old continent, Islam will invade the world,’ Sarah said. ’And we will totally change culture, anthropology, and moral vision.”

Till Afrika kom islamismen genom jihad, islamsika predikanter och demografisk födelseutveckling som tog århundraden. Till Europa kommer islam snabbt, på grund av att Europa helt förlorat kopplingen till sina egna rötter. Vill vi förhindra att Europa går samma öde till mötes som Afrika bör vi ta kardinalens tankar i akt.

Ronie Berggren


Foto Robert Sarah: François-Régis Salefran / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

You may also like

1 kommentar

  1. Detta är oerhört viktigt. Sarah sättet fingret på en central punkt i det som håller på att bli vår undergång, nämligen att vi ständigt försöker att LÅTA BLI att vara, tills dess vi inget är. Man kan inte uppnå något genom att inte vara, bara genom att faktiskt vara.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *