När Greta Thunberg tröttnar på att vara falsk profet

Ronie Berggren om profetförklaringarna av Greta Thunberg och dagen när Greta förhoppningsvis växer upp och tröttnar på rollen som felaktig profet.
—————–
Ordet profet är förankrat i Bibeln. Judendomens och kristendomens historia, som den västerländska historien vilar på, kryllar av sådana. Profeterna förstod historien, såg framtiden och beslutade därefter i nuet.

Det gemensamma för profeterna var att de alltid ifrågasatte sin egen roll.

Bibeln kryllar av berättelser om sådana människor: Moses som kallades av Gud till att leda Israeliterna ut ur Egyptens slaveri ifrågasatte Gud och sade: ”Vem är jag, att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten?” Några generationer senare ifrågasatte Gideon Guds kall om att han var den som skulle rädda Israel från midjaniterna.

Den andra gemensamma nämnaren var att de därefter blev ifrågasatta av folket för att de levererade obekväma gudomliga sanningar, som folket inte ville höra. Riktiga profeter är sådana som kännetecknas av kamp i hård motvind, ofta i det fördolda och ofta med en stark motvilja att vara just sådana.

Winston Churchill är mitt eget favoritexempel: Mannen som varnade för Hitler långt innan någon annan och hela tiden blev avfärdad som en krigshetsare.

Men om man hade lyssnat på honom där på 1930-talet så skulle Storbritannien och Frankrike aldrig ha låtit Tyskland snabbrusta och därmed bli Europas starkaste militärmakt.

Men ingen lyssnade på Churchill.

Sen när allt redan var för sent, så gav man Churchill rätt om Tyskland och därefter makten att regera. Churchills livslånga fascination för brittisk historia och brittiska generaler kunde sedan kanaliseras i honom själv varefter han själv räddade Europa från ett tusenårigt nazistiskt rike.

Winston Churchill var vår tids politiska profet.

Men det finns också falska profeter.

Så kallade profeter som inte har de bibliska profeternas mentalitet och som inte kämpar mot stormen som Winston Churchill gjorde. Falska profeter som primärt söker uppmärksamhet och mänsklig ära, snarare än fogar sig i lidandet.

Jiddu Krishnamurti- den felaktiga profeten

Greta Thunberg, som den här texten handlar om, är ingendera. Hon är vare sig någon profet eller någon falsk profet.
Hon är bara en felaktig profet.

Och hon är inte den förste.

1895 så föddes Jiddu Krishnamurti som en fattig pojke i Indien. När han just nått tonåren kom en av teosofins – sedermera New Age-rörelsens grundare – Charles Leadbeater förbi och såg pojken sitta på en strand.

Leadbeater (som enligt vad vi vet hade ett osunt intresse för unga pojkar), kunde inte se koldioxid, däremot kunde han se den unge pojkens aura. En aura som fascinerade honom.

Leadbeater tog Krishnamurti under sina vingar och förklarade att den unge pojken var Kristus återkommen, inte Kristus i kristen teologi, utan i teosofins variant; Jiddu Krishnamurti var Maitreya – världsfrälsaren.

Tillsammans med sin teosofiska kollega Annie Besant så vigde han sitt liv åt att fostra in den unge pojken i rollen som världsfrälsare.

All tid och alla resurser ägnades åt detta.

Men efter några år så tröttnade pojken Jiddu Krishnamurti och kom själv fram till att han inte alls var någon världsfrälsare. Han vände teosofin ryggen, avsade sig rollen som ”Maitreyas mänskliga kropp” och beskrev Leadbeater som en ond man.

Greta Thunberg – den felaktiga profeten

I vår tid hyllas Greta Thunberg – en flicka i övre tonåren – som vår tids profet. Den 1 december 2018, när Greta Thunberg just börjat hypas för sina varningar för klimatförändringarna, så twittrade Svenska kyrkan i Limhamn:

Den 24 april 2019 skrev SvK-diakon Anna Ardin och SvK-miljödiplomerare Joakim Kroksson i Svenska kyrkans tidning om Greta Thunberg som en profet i vår tid.

Den 28 augusti 2019 sa pr-konsulten Charlie Stjernberg på SVT Morgonstudion att Greta Thunberg var ”Jesusliknande”.

Tidigare omnämnda Jiddu Krishnamurti var en felaktig profet. Och han kom själv till insikt om det.

En dag, när Greta Thunberg växer upp, är det inte omöjligt att hon drar samma slutsats.

Hon är ingen profet. Men heller ingen falsk, som i ond profet. Hon är en felaktig profet, skapad av andra. Av vuxna. Det är inte helt omöjligt att hon kommer till insikt om det. De vuxna som hyllat henne och använt henne för att kanalisera sina egna utopiska fantasier kommer då likt Charles Leadbeater och Annie Besant stå där med skammen.

Möjligheten blir större om riktiga profeter vågar resa sig och helt enkelt varna för klimathysterin, som är vår tids främsta teknokratiska färdbana. Ingenting banar väg för överstatlighet som klimathysterin – det är den senaste apokalyptiska berättelse som vi moderna västmänniskor kan hysa tillräckligt stor tro på för att vidta drastiska, överstatliga och världsfederalistiska åtgärder.

Något det är vår plikt som konservativa att, utifrån historiens lärdomar och blicken mot framtiden, varna vår samtid för. Vad som behövs är nämligen riktiga profeter, berdda att gå genom eld och vatten, att möta stormen i den mörkaste timmen.

PS.

Sannolikheten finns att även media kommer på skam. Den 25 april 1982 hade Dagens Nyheter en annons som löd: ”Kristus nu här”. En annons för Maitreyas ankomst – då inkarnerad i form av en annan ung och mer anonym pojke. Media har en lång historia av att lyfta fram både falska och felaktiga profeter.

Ronie Berggren

——
Relaterade artiklar:

Klimat-jihadismen – vår tids sekulära sekterism som måste bekämpas 2019031

Klimatapokalyps kontra Antikrist – vilken hotbild bör vi ta på allvar? 20181207

You may also like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *