Hög tid att låsa in Kina på samma sätt som vi låste in Sovjet

Ronie Berggren om varför det är hög tid för världen att sluta sig samman mot den kinesiska kommunistregimen.

——-

1946 så skrev den Moskva-stationerade amerikanske diplomaten George F. Kennan ett brev hem till USA där han förklarade att Stalins paranoida världsbild, rationaliserad genom dennes marxist-leninistiska paradigm, gjorde att USA behövde verka för att kraftigt begränsa sovjetiskt inflytande i Europa.

Ett år senare pålyste president Harry Truman sin Trumandoktrin om att USA skulle låsa in Sovjetunionen och motsätta sig kommunistisk expansion överallt i världen.

Kalla kriget var igång. Sovjet byggde visserligen en mur, men i verkligheten var det Västvärldens nedmontering av ”ondskans imperium” som hade börjat.

I vår tid behöver en ny sådan politik lanseras mot den kvarvarande kommunistiska stormakten, Kina.

Coronakrisen fick bägaren att rinna över. Epidemin började i Kina men spreds över världen för att kommunistregimen genom att mörklägga och låta smittade resa ut i världen, prioriterade sitt eget anseende framför mänsklighetens väl.

Men Coronakrisen är bara den senaste av kinesiska missgärningar: Kinas industrispionage, manipulering av valutan, ekonomisk kolonialism i Afrika, uppköp västerländska industrier och infiltration av internationella institutioner som FN, och påtryckningar mot EU har låst världen i de kinesiska tentaklernas allt hårdare grepp.

På hemmaplan fängslas regimens fiender på löpande band. Ett teknologiskt övervakningssamhälle som går längre än George Orwells dystopier växer fram. Behandlingen av den muslimska minoriteten i Xinjiang är jämförbar med Sovjets Gulagläger. Demokratiska självklarheter, som frihet att kritisera och häckla regimen existerar inte.

I sin omnejd kopplar Kina ett allt hårdare grepp om det anlgofierade och frihetssinnade Hong Kong, man gör anspråk på Sydkinesiska havet och hotar Taiwan.

I mer än fyrtio års tid har Västvärlden hoppats på att med ekonomiska incitament som medel kunna reformera Kina från fiende till vän. Men Kina har ihärdigt sagt nej till den globala gemenskapen baserad på mänskliga rättigheter och individuell frihet. Man har bejakat Västvärldens ekonomiska styrka men tackat nej till Västvärldens värderingar. Vi gav Kina ekonomisk frihet men fick en Coronapandemi som tack.

Därför är det hög tid för Västvärlden att byta strategi.

Nu behövs en global inlåsningspolitik. Handelsavtal mellan världens demokratier och västvänliga länder måste knytas, där Kina exkluderas. Den stora handelspartnern i Asien bör bli Indien. Ett globalt stöd behövs för USA:s militärparaply i bortre Asien, som ger det beskydd till Taiwan, Japan och Sydkorea som ingen annan kan ge. Därtill behöver världen avbryta alla utbildningssamarbeten med den kinesiska staten. Kinesiskt utnyttjande av västerländsk tolerans och öppensinne måste bli ett avslutat kapitel. Vi behöver säga nej till kinesiska uppköp av mark och industrier. Därtill behövs politiska incitament för att få våra egna industrier att lämna Kina och återvända hem eller till andra tredje parter.

Det är hög tid att bygga en global samvaro utan Kina, på samma sätt som vi byggde en sådan samvaro utan Sovjetunionen.

Gör vi detta nu så vinner vi.

Världens överlägsna militärmakt är USA, inte Kina. Europa, det brittiska samväldet och USA är ekonomiskt mycket starkare än Kina. Det finns alltså ingenting att vänta på. Låt oss ställa om, hitta ledare som kan anföra, och därefter punktera den sista stora kommunistregimen.

Ronie Berggren

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *