Europadagen påminner om Europas splittring

Ronie Berggren reflekterar över Europadagen den 9 maj. En dag som till ytan firar enhet och fred men i själva verket symboliserar en allvarlig ideologisk splittring, en brytning med efterkrigstidens anglofiering av Europa. ———— Idag är det 70 år sedan den franske kristdemokraten Robert Schuman presenterade sin deklaration om en kol- och stålunion mellan Frankrike […]

Continue Reading