Arisk Asatro inom Blackmetalkulturen

Ronie Berggrens C-uppsats om den nynazistiska grenen av blackmetalkulturen, författad höstterminen 2001, vid religionsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet. ————————- 2001 när den här uppsatsen skrevs så var blackmetalkulturen fortfarande mer mystikomgärdad än den är idag, och nya nazistiska strömningar var inte lika öppet lättillgängliga som de är idag. I denna version saknas fotnoter (de finns emellertid […]

Continue Reading