Svenska IS-anslutna kan komma hem, men till ett Guantanamofängelse

Ronie Berggren påminner om varför ett svenskt Guantanamofängelse fortfarande behövs.

—————

I en artikel i Expressen den 24 juni skriver Karin Selåker Hangasmaa om det humanitära krisförhållandet i al-Hol-lägret för tillfångatagna IS-anslutna i Syrien där ett tjugotal kvinnor och ett dussintal män från Sverige och 57 barn sitter förvarade.

En rapport från The Soufan Center manar världens länder att ta tillbaka sina medborgare från lägret och bedömer att hotet om nya terroristattacker är större från de extremister som aldrig reste till IS-kalifatet än från de som återvänder.

Krav på att ta hem återvändarna ställdes även av Trump-administrationen, men då av en mycket tydligare anledning: att de inte satt säkert förvarade i Syrien och att risken fanns att de så småningom skulle släppas fria. Därför önskade USA att Europa tog ansvar för sina egna terrorister.

Det bör även nu vara vägledande. Svenskarna i al-Hol bör återföras till Sverige, av båda ovan anförda skäl. Om de släpps fria i Mellanöstern så är risken överhängande att ondskans cykel börjar om på nytt. För vi dem till ett säkrare förvar så minskar den risken, därtill åtgärdar vi den humanitära katastrof råder i al-Hol.

Men viktigt att betona är att de inte ska återvända för att släppa ut i frihet. Jag har sedan länge presenterat ett ingående förlsag på ett svenskt Guantanamofängelse, i artikeln ”Guantanamo-fängelser behövs också i Europas kamp mot terrorismen ”. Där ska dessa låsas in i väntan på grundliga utredningar, möjliga domar mot brott mot mänskligheten, fortsatt förvar på obestämd tid för fångar som bedöms som fortsatta terroristhot, och i de fall människor har hamnat i kläm på riktigt, släppas tillbaka in i samhället, men först efter en grundlig utredning.

Om Sverige saknar den lagstiftning som behövs för att göra detta, så bör regering och riksdag omedelbart bana vägen. Bara så tar vi ansvar för säkerhetssituationen och den humanitära situationen, och i synnerhet så tar vi ansvar för de monster som vi själva tillåtit existera, radikaliseras och förbereda sig här i Sverige varifrån de sedan spridit ondska i världen.

Ronie Berggren

You may also like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *