Sverige har vaknat, nu hög tid att resa sig ur slummern

Ronie Berggren om varför förvärvad insikt också måste omsättas i konkret politisk handling.
——————-

2017 ringde väckarklockan. Peter Springare var namnet på Örebropolisen som gick ut med att majoriteten av namnen i hans brottsutredningar var utländska. Han ifrågasattes men locket lades inte på, som så tidigare ofta varit fallet när andra hade försökt lyfta kritiska perspektiv på närbesläktade ämnen. 

Samma år släppte forskaren Tino Sanandaji sin bok ”Massutmaning” där han visade att utrikesfödda och andra generationens invandrare representerade majoriteten av landets fängelsekunder, socialbidragstagare och arbetslösa, trots att gruppen utgjorde en minoritet av den svenska befolkningen. 

2017 släppte också P Jonasson en medborgarstudie, där han konstaterar att 84 procent av de grova våldtäkter som begicks mellan 2012 och 2017 hade utförts av män med utomeuropeisk härkomst. 

Några år senare bekräftades dessa saker av de etablerade svenska institutionerna. 2018 visade SVT:s Kalla fakta att 58 procent av dem som dömts för våldtäkt under de närmaste fem åren var födda utomlands. SCB konstaterade nyligen att arbetslösheten bland utrikesfödda år 2020 var 18,8 procent i jämförelse med 5,1 procent för inrikesfödda. 

Efter årtionden av aningslöst slummer började Sverige vakna upp.

Idag är de flesta partier ense om att Sverige har stora problem med gängkriminalitet, dödsskjutningar, integration och andra problem som går att koppla till en storskalig invandring.

Men trots att väckarklockan har ringt och många har vaknat, så saknas fortfarande de politiska beslut som är nödvändiga för att också resa sig upp och skaka av sig sömnens domningar. Problemen sopas inte längre under mattan, men det städas inte heller upp. Dödsskjutningarna fortgår fortfarande. Terroriststämplade imamer går fortfarande fria. Laglöshet, klanstyren, blodshämnd, våld och antisemitism som följt i massinvandringens kölvatten har fortfarande inte stävats. Vårt samhälle har fortfarande inte ställt om för att kunna hantera de kriser som vi nu vaknat upp inför. Om det inte görs så hjälper det inte att väckarklockan ringer. 

Sverige har vaknat, nu behövs politiker som har förmågan att också få Sverige att resa sig ur slummern.

Ronie Berggren

 

You may also like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *