Anne Applebaum och MSB:s rapport om alternativa medier

Ronie Berggren om historikern och journalisten Anne Applebaum, en av de fyra författarna bakom rapporten som beställdes av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som rekommenderar att man motarbetar svenska alternativmedia-miljöer.


 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) nu under ledning av tidigare polischef Dan Eliasson, har beställt en rapport om hur Sverige uppfattas i utlandet och vilken möjlig utländsk påverkan som förekom inför riksdagsvalet.

Smearing Sweden International Influence Campaigns in the 2018 Swedish Election heter rapporten som är sammanställd fyra personer: Chloe Colliver, Peter Pomerantsev, Anne Applebaum och Jonathan Birdwell.

Rapporten konstaterar att utländsk påverkan inte var så stor som de hade befarat men fastslår samtidigt att invandringskritisk ”skräprapportering” om invandring och islam är ett problem. Man namnger också några av dessa sajter: Fria Tider, Samhällsnytt och Nyheter idag.

Författarna menar att dessa alternativa mediakanaler bör motverkas och föreslår att annonsörer inte borde annonsera på dessa sajter.

Det är förstås mycket ironiskt att fyra utländska författare med uppdrag att granska utländsk påverkan på det svenska riksdagsvalet, själva lägger sig i hur de anser att svensk debatt ska drivas genom att ta ställning mot inhemska nyhetssidor och debattaktörer.

MSB distanserar sig emellertid från författarnas rekommendationer:

– Vad de har kommit fram till får stå för dom, det lirar inte riktigt med vårt uppdrag, säger Mikael Tofvesson från MSB i en intervju med Chang Frick från Nyheter idag.

Det går emellertid inte att komma ifrån att det var MSB som beställde rapporten och att rapporten är skriven av fyra författare som inte kan anses vare sig objektiva eller, ur ett svenskt perspektiv, ämneskompetenta i förhållande till de ämnen de skriver om.

Katerina Janouch går i sin artikel ”MSB-rapport om valpåverkan: En av skribenterna ville “skydda sund islamistisk extremism” igenom lite av de fyra författarnas bakgrundshistoria.

Jag tänkte i denna text fokusera lite extra på en av författarna – Anne Applebaum.

Anne Applebaum är en amerikansk-polsk författare och historiker som bor i Polen och som skrivit ingående om Sovjetunionens historia med fokus på Central- och Östeuropa. Hon är både kunnig och vältalig i förhållande till kommunismen i Europa och även en skarp kritiker av Vladimir Putin som hon menar återinfört delar av Rysslands historiskt auktoritära tradition.

Hennes historiska böcker är bra. I motsats till hennes samtidsanalyser som ofta är dåliga. Anne Applebaum är liberal men också en öppen kritiker av såväl Europas framväxande högerkonservativa rörelser, som av Donald Trump i USA. Detta är inget hon hållit hemligt.

Vintern 2017 gjorde Donald Trump sitt nu klassiska uttalande om svensk invandring:

”… you look at what’s happening last night in Sweden. Sweden, who would believe this? Sweden. They took in large numbers. They’re having problems like they never thought possible.”

Trump fick snabbt mothugg av Carl Bildt, både på Twitter och i Washington Post. Anne Applebaum twittrade också, till Bildts fördel:

 

 

Hon menade alltså att Carl Bildt förstod Sverige bättre än Donald Trump gjorde. Och givetvis gör Carl Bildt det. Han, i motsats till både Trump och Applebaum, är trots allt svensk.

Men hade Bildt rätt?

Nej, Bildt hade fel. Betydligt mer fel än Donald Trump hade, något vi som satt oss in i dessa saker och är engagerade i verklighetens Sverige faktiskt vet och känner till bättre än både Carl Bildt och Ann Applebaum gör.

Men tweeten visar tydligt vilken inställning Anne Applebaum har till det ämne hon tillsammans med sina medförfattare berör i MSB-rapporten, och vilka svenska aktörer hon betraktar som pålitliga svenska källor från sitt eget utländskt distanserade perspektiv.

Ett annat exempel var när hon i januari 2017 avfärdade Donald Trumps skryt om att aktiekurserna gick upp. Hon tweetade då följande:

Trumps USA och Hitlers Tyskland i samma online-andetag.

2016 intervjuades hon också av Dagens Nyheter (vars chefsredaktör Peter Wolodarski inte heller är någon vän av alternativ media) där efterlyser hon ”sanningsenlig information” och riktar kritik mot nyheter på sociala flöden:

– Jag föreslår att man så långt det bara är möjligt avskaffar anonymitet på sociala medier. En mycket stor del av alla identiteter på Twitter är falska. De är skapade av datorer, inte av människor. Man kan köpa och sälja följare, programmera dem till att tweeta och retweeta. Det är ett verktyg som är väldigt lätt att använda.

Och vidare:

– Jag anser absolut att de sociala medierna måste ta ett ansvar. Det är de som håller på att montera ned mainstreammedier genom att bland annat ta deras annonser. De har ett ansvar för att åtminstone göra slut på anonymiteten. Om de vägrar borde politikerna börja intressera sig för saken.

Hon är i intervjun, som gjordes 2016, inne på samma spår som framkommer i rapporten: att kväva annonsering i icke-etablerad media.

I samma intervju är hon också ganska tydlig med hur hon själv ser på vad som är sant eller falskt/bra och dåligt:

– Proeuropeiska britter har börjat organisera sig, det finns en ny brittisk proeuropeisk rörelse, en pro-invandringrörelse, kampanjer mot desinformation… Det är bra. Men det borde ha gjorts tidigare! Folk borde vara mycket räddare. Mycket mer medvetna om att detta sker i deras länder och de måste börja organisera sig. Skapa motrörelser, motbudskap, motnarrativ. Skapa opposition mot Marine Le Pen eller Sannfinländarna.

Dessa axplock av exempel visar att åtminstone en av författarna till den rapport som beställts av MSB inte kan anses vara neutral i sin forskning.

Anne Applebaum har gjort tydliga ställningstaganden i de frågor hon i rapporten yttrar sig om, där hon också yttrar sig kritiskt mot de delar av svensk mediamiljö som inte delar hennes egen bild av världen.

Carl Bildt, Peter Wolodarski och Dan Eliasson – och många andra – delar Anne Applebaums världsbild, men kan inte driva denna debatt lika framgångsrikt som de förmodligen skulle önska på sin egen hemmaplan här i Sverige.

Orsaken till det beror förstås på att det narrativ som de driver, och deras världsbild, kolliderar med den faktiska verkligheten.

Problem med invandring finns, och de är omfattande. Något etablerad media under lång tid undanhållit vilket fått som konsekvens att alternativa nyhetskanaler växt snabbt i Sverige. Sanningen gräver sig nämligen alltid fram (något inte minst Anne Applebaum borde veta som studerat sovjetisk historia).

Men eftersom de inte i egen kraft vinner debatten om Sverige så beställer MSB en utländsk rapport, som om den hade fått gå obemärkt förbi (vilket den inte har gjort), hade gett kredibilitet till just den tes som de ovannämnda svenska opinionsbildarna och myndighetspersonerna själva företräder. En utländsk kredibilitet som de inte hade kunnat ge sig själva på svensk hemmaplan.

Det är problematiskt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bör ägna sig åt att skydda Sverige, inte åt att försöka inskränka det svenska debattklimatet genom att beställa rapporter som gör det svårt att ta myndigheten på allvar och inte betrakta också dem som just en del i det mycket verkliga svenska vänsterliberala etablissemang som vi inom alternativ media vänder oss emot.

Vi bör ta varnande lärdom från Östeuropa under sovjettiden. Därför rekommenderar jag Anne Applebaums historieböcker, men inte hennes samtidsanalyser. Att vara duktig på ping pong gör inte att man automatiskt blir duktig på fotboll.

Ronie Berggren

You may also like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *