Sverige behöver ett kristendomsmuseum

Ronie Berggren om varför det är dags att bygga ett stort museum för att värna den tusenåriga svenska kristendomshistorien.
—————

Under tusen år så har kristendomen varit Sveriges bärande idé. Men efter femhundra års katolsk kristendom och femhundra års luthersk kristendom så har hundra års sekularism följt som inom loppet av bara två-tre generationer lyckats avkristna nästan hela Sveriges befolkning.

De far- och mormödrar som hade svenska kyrkans historiskt fromma tro och bad Gud som haver för sina barn vid sängkanten har nu gått ur tiden. Svenska kyrkan har fortfarande en nationell förvaltarroll av våra viktigaste och mest personliga seder. Men kristendomens budskap, historia och betydelse för Sverige är något gemene svensk inte kan något om. Sveriges frikyrkorörelse har inte heller den varit kapabel att fylla denna folkliga kunskapslucka. Idag är det andra religioner och livsåskådningar som bryter mark i Sverige. Kristendomen som svensk folkreligion är på rejäl reträtt.

Just därför behöver Sverige ett kristendomsmuseum.

Medeltidsmuseet, Stockholm. Foto: Ronie Berggren

Häromveckan besökte jag medeltidsmuseet i Stockholm där Sveriges katolska medeltid skildras ingående.

Jag lärde mig massvis som jag inte kunde om svensk historia, och det var då tanken slog mig att den svenska kristendomshistorien skulle behöva ett eget museum där man kunde följa berättelsen hela vägen:

Från vikingarna, Ansgar och Sveriges kristnande, till Olaus Petri och Reformationen, pietismen, 1800-och 1900-talets frikyrklighet och 2000-talets multikulturella karismatiska rörelser.

Sverige har vikingamuseum och museum för samisk tro. Att kristendomen glömts bort i museisammanhang är begripligt eftersom kristendomen under tusen år har genomsyrat allt och därför tagits för given. Fram tills nu har därför inget kristendomsmuseum behövts.

Men nu har den snabba avkristningen väckt ett behov av ett sådant museum. Inte för att mumifiera kristendomen, utan för att inspirera till en ny kristendomsrenässans och folkväckelse. Kristendomen är det vägledande ljus som vårt snabb-sekulariserade Sverige skuffat undan men som återigen borde sättas på hållaren för alla att se.

Vi kan inte låta tusen år av svensk identitet falla i glömska. Därför efterlyser jag skapandet av ett stort svenskt kristendomsmuseum.

Ronie Berggren

You may also like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *