Hög tid att låsa in Kina på samma sätt som vi låste in Sovjet

Ronie Berggren om varför det är hög tid för världen att sluta sig samman mot den kinesiska kommunistregimen. ——- 1946 så skrev den Moskva-stationerade amerikanske diplomaten George F. Kennan ett brev hem till USA där han förklarade att Stalins paranoida världsbild, rationaliserad genom dennes marxist-leninistiska paradigm, gjorde att USA behövde verka för att kraftigt begränsa […]

Continue Reading