When is an army not an army? When it’s a ’rapid reaction force’

Ronie Berggren publicerar en artikel av den brittiske konservative författaren Alan Franklin från tidigt 2000-tal om hur debatten om en EU-armé gick i början av 2000-talet. — Förord: Efter USA:s kaotiska tillbakadragande från Afghanistan i augusti i år, där även européer fick svårt att evakuera på grund av det stora beroendet av de amerikanska säkerhetsstyrkorna, […]

Continue Reading

Europadagen påminner om Europas splittring

Ronie Berggren reflekterar över Europadagen den 9 maj. En dag som till ytan firar enhet och fred men i själva verket symboliserar en allvarlig ideologisk splittring, en brytning med efterkrigstidens anglofiering av Europa. ———— Idag är det 70 år sedan den franske kristdemokraten Robert Schuman presenterade sin deklaration om en kol- och stålunion mellan Frankrike […]

Continue Reading